WordPress Tüm Tema Kodları

Kodlar sürekli güncellenecektir.

Site Başlık Kodu:

<?php bloginfo('name'); ?>
<?php if(is_home()){ bloginfo("name"); }else{ wp_title("");}?>

Sayfa Başlık Kodu

<?php wp_title(); ?>

Site Linki

]<?php bloginfo('siteurl');?>

Site Açıklama

<?php bloginfo('description'); ?>

sytlesheet kodu

<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>

Yorum Sayısı

<?php comments_number( 'Yorum Yok', '1 yorum', '% yorum' ); ?>

Yazı Başlığı

<?php the_title(''); ?>

Yazı Kısa Açıklama

<?php the_excerpt(); ?> 

Yazı içeriğini çekmek

<?php the_content(''); ?>[

Yazı linkli Kategorisini çekmek

<?php the_category(', ') ?>

Yazı URL’sini çekmek

<?php the_permalink('') ?>

Yazar adını çekmek

<?php the_author(''); ?>

Yazar Soyismini çekmek

<?php the_author_lastname(''); ?>

Yazarın makale sayısını çekmek

<?php the_author_posts('');?>

Yazar hakkında bölümünü çekmek

<?php the_author_description(''); ?>

Yazar sayfasını çekmek

<?php the_author_link('');?>

Yazarın Websitesini çekmek

<?php the_author_url(''); ?>

Yazarın Mail çekmek

<?php the_author_email('');?>

Sidebar Çağırma

<?php get_sidebar(''); ?>

Header Çağırma

<?php get_header(); ?>

Footer Çağırma

<?php get_footer(); ?>

Sayfa Çağırma

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sayfa.php'); ?>

Kategori Listeleme

<?php wp_list_cats('title_li='); ?>
<?php wp_list_categories('title_li=&amp;show_count=1&amp;hide_empty=0'); ?>

Etiketler

<?php the_tags(); ?>

Kategori ve Sayısını Gösterme

<?php query_posts('showposts=5&cat=1'); ?>

wp_head

<?php wp_head(); ?>

Özel Sayfa Kodu

<!--?php /* Template Name: Giriş Sayfası */ ?--> 

Özel Alan Kullanımı

<?php echo get_post_meta($post->ID, "video-link", true); ?>

Özel Kısa Kod Kullanımı

<?php echo do_shortcode( '[your shortcode goes here]' ); ?>

Sayfalama Kodu

<?php posts_nav_link(); ?>

Sayfaları Listeleme

<?php wp_list_pages('title_li='); ?>

Takvimi Çekmek

<?php get_calendar(''); ?>

Arşivleri Listeleme

<?php wp_get_archives('') ?>

Yazı Tarihini çekmek

<?php the_time('j F Y'); ?>

TARİH FORMATLARI

F j, Y g:i a – November 6, 2010 12:50 am
F j, Y – November 6, 2010
F, Y – November, 2010
g:i a – 12:50 am
g:i:s a – 12:50:48 am
l, F jS, Y – Saturday, November 6th, 2010
M j, Y @ G:i – Nov 6, 2010 @ 0:50
Y/m/d \a\t g:i A – 2010/11/06 at 12:50 AM
Y/m/d \a\t g:ia – 2010/11/06 at 12:50am
Y/m/d g:i:s A – 2010/11/06 12:50:48 AM
Y/m/d – 2010/11/06

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 15 = 21