WordPress Custom Post Types ve Taxonomy Oluşturma

Tema kodlarken müşteri görüşleri gibi bir alan oluşturmak yada film eklemek için fimler gibi bir alan oluşturmak için kullanılacak yöntemlerinden biri Yazılar kısmı gibi bir kısım eklemek olur.
Bunun için functions.php nin içine [php]<?php[/php] kodundan önce aşağıdaki kodu ekleyiniz. Bundan sonra yönetim panelinizde “Müşteri Görüşleri” diye bir kısım oluşmuş olacak.

function mgorus_post_type() {

// Özel Gönderi Türü için UI etiketlerini ayarlama
$labels = array(
'name' => _x( 'Müşteri Görüşü', 'Gönderi Türü Genel Adı', 'temaadi' ),
'singular_name' => _x( 'Görüş', 'Yazı Tipi Tekil Adı', 'temaadi' ),
'menu_name' => __( 'Müşteri Görüşleri', 'temizlikv1' ),
'parent_item_colon' => __( 'Ana Görüş', 'temaadi' ),
'all_items' => __( 'Tüm Görüşler', 'temaadi' ),
'view_item' => __( 'Görüş Görüntüle', 'temizlikv1' ),
'add_new_item' => __( 'Yeni Görüş Ekle', 'temizlikv1' ),
'add_new' => __( 'Yeni Ekle', 'temaadi' ),
'edit_item' => __( 'Görüş Düzenle', 'temaadi' ),
'update_item' => __( 'Görüşü Güncelle', 'temizlikv1' ),
'search_items' => __( 'Görüş Ara', 'temaadi' ),
'not_found' => __( 'Bulunamadı', 'temaadi' ),
'not_found_in_trash' => __( 'Çöp kutusunda bulunamadı', 'temizlikv1' ),
);

// Özel Gönderi Türü için diğer seçenekleri ayarlayın

$args = array(
'label' => __( 'mgorusleri', 'temaadi' ),
'description' => __( 'Müşteri Görüşleri haberleri ve incelemeleri', 'temaadi' ),
'labels' => $labels,
// Bu CPT'nin Posta Düzenleyici'de desteklediği özellikler
'supports' => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'category', 'post_tag', 'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields', ),
// Bu CPT'yi bir taksonomi veya özel taksonomi ile ilişkilendirebilirsiniz.
'taxonomies' => array( 'genres', 'category', 'post_tag'),
/* Hiyerarşik bir CPT, Sayfalara benzer ve sahip olabilir.
* Üst ve alt öğeler. Hiyerarşik olmayan bir CPT
* Mesajlar gibidir.
*/
'hierarchical' => false,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_in_admin_bar' => true,
'menu_position' => 5,
'can_export' => true,
'has_archive' => true,
'exclude_from_search' => false,
'publicly_queryable' => true,
'capability_type' => 'page',
);

// Özel Mesaj Türünüzü Kaydetme
register_post_type( 'mgorusleri', $args );

}

add_action( 'init', 'mgorus_post_type', 0 );

Daha sonra bu kodu temada nasıl kullanacağımıza gelelim. Temada göstermek istediğimiz kodları aşağıdaki döngünün içine alalım.

<?php
$args = array( 'post_type' => 'mgorusleri', 'posts_per_page' => 10 );
$the_query = new WP_Query( $args );
if ( $the_query->have_posts() ) :
while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>

İçerik

<?php endwhile; else: endif;?>

Bu kodları kendinize göre özelleştirip her döngü yani manşet sistemlerinde kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + = 7