WordPress Custom Post Types ve Taxonomy Oluşturma

Tema kodlarken müşteri görüşleri gibi bir alan oluşturmak yada film eklemek için fimler gibi bir alan oluşturmak için kullanılacak yöntemlerinden biri Yazılar kısmı gibi bir kısım eklemek olur.
Bunun için functions.php nin içine [php]<?php[/php] kodundan önce aşağıdaki kodu ekleyiniz. Bundan sonra yönetim panelinizde “Müşteri Görüşleri” diye bir kısım oluşmuş olacak.

function mgorus_post_type() {

// Özel Gönderi Türü için UI etiketlerini ayarlama
$labels = array(
'name' => _x( 'Müşteri Görüşü', 'Gönderi Türü Genel Adı', 'temaadi' ),
'singular_name' => _x( 'Görüş', 'Yazı Tipi Tekil Adı', 'temaadi' ),
'menu_name' => __( 'Müşteri Görüşleri', 'temizlikv1' ),
'parent_item_colon' => __( 'Ana Görüş', 'temaadi' ),
'all_items' => __( 'Tüm Görüşler', 'temaadi' ),
'view_item' => __( 'Görüş Görüntüle', 'temizlikv1' ),
'add_new_item' => __( 'Yeni Görüş Ekle', 'temizlikv1' ),
'add_new' => __( 'Yeni Ekle', 'temaadi' ),
'edit_item' => __( 'Görüş Düzenle', 'temaadi' ),
'update_item' => __( 'Görüşü Güncelle', 'temizlikv1' ),
'search_items' => __( 'Görüş Ara', 'temaadi' ),
'not_found' => __( 'Bulunamadı', 'temaadi' ),
'not_found_in_trash' => __( 'Çöp kutusunda bulunamadı', 'temizlikv1' ),
);

// Özel Gönderi Türü için diğer seçenekleri ayarlayın

$args = array(
'label' => __( 'mgorusleri', 'temaadi' ),
'description' => __( 'Müşteri Görüşleri haberleri ve incelemeleri', 'temaadi' ),
'labels' => $labels,
// Bu CPT'nin Posta Düzenleyici'de desteklediği özellikler
'supports' => array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'author', 'category', 'post_tag', 'thumbnail', 'comments', 'revisions', 'custom-fields', ),
// Bu CPT'yi bir taksonomi veya özel taksonomi ile ilişkilendirebilirsiniz.
'taxonomies' => array( 'genres', 'category', 'post_tag'),
/* Hiyerarşik bir CPT, Sayfalara benzer ve sahip olabilir.
* Üst ve alt öğeler. Hiyerarşik olmayan bir CPT
* Mesajlar gibidir.
*/
'hierarchical' => false,
'public' => true,
'show_ui' => true,
'show_in_menu' => true,
'show_in_nav_menus' => true,
'show_in_admin_bar' => true,
'menu_position' => 5,
'can_export' => true,
'has_archive' => true,
'exclude_from_search' => false,
'publicly_queryable' => true,
'capability_type' => 'page',
);

// Özel Mesaj Türünüzü Kaydetme
register_post_type( 'mgorusleri', $args );

}

add_action( 'init', 'mgorus_post_type', 0 );

Daha sonra bu kodu temada nasıl kullanacağımıza gelelim. Temada göstermek istediğimiz kodları aşağıdaki döngünün içine alalım.

<?php
$args = array( 'post_type' => 'mgorusleri', 'posts_per_page' => 10 );
$the_query = new WP_Query( $args );
if ( $the_query->have_posts() ) :
while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>

İçerik

<?php endwhile; else: endif;?>

Bu kodları kendinize göre özelleştirip her döngü yani manşet sistemlerinde kullanabilirsiniz.


Bunlar da İlginizi Çekebilir
WordPress Tema Kodlama Eğitimi Ücretsiz

Bu sayfada ücretsiz tema Kodlama eğitimini paylaşacağız. Bunun için html bir şablonu kullanacağız. Sırayla eğitimler tek tek eklenecektir.   Ders 1: WordPress Temasını Tanıyalım  

WordPress The requested URL was not found on this server Hatasının Çözümü

WordPress 404 not found hatası karşılaşabileceğiniz en yaygın hatalardan biridir. Bu hatanın çözümü için farklı yollar var. Yollardan hangisi size uyarsa onu kullanabilirsiniz.

WordPress Yönetim Paneli Footer Alanındaki Versiyon Bilgisini Kaldırmak

WordPress sitenizdeki footer kısmında yer alan versiyon bilgisini gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iki kod paylaşacağım. Birinci kod Yönetici dahil tüm kullanıcılardan kaldırıyor. İkinci kod ise yönetici hariç diğer kullanıcılardan kaldırıyor. 1. Kod: Yönetici dahil tüm kullanıcılardan kaldırır. function my_footer_shh() { remove_filter( ‘update_footer’, ‘core_update_footer’ ); } add_action( ‘admin_menu’, ‘my_footer_shh’ ); 2. Kod: Yönetici hariç diğer kullanıcılardan […]

Yorum Yok
Yazımız ile ilgili fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz.

+ 58 = 63