WordPress Özelleştir Bölümüne Kategori Seç Alanı Yapmak

WordPress Görünüm => Özelleştir alanına kategori seç bölümü eklemek için öncelikle kategoriler.php adında bir dosya oluşturalım. İçine aşağıdaki kodları yerleştirelim.

<?php
add_action( 'customize_register', 'tema_manset_customize_register' );
function tema_manset_customize_register( WP_Customize_Manager $wp_customize ) {
	require_once get_stylesheet_directory() . '/inc/admin/kategori-sec.php';
	$wp_customize->add_section( 'anasayfa', array(
		'title' => esc_html_x( 'Kategoriler', 'customizer section title', 'temaadi' ),
	) );
	$wp_customize->add_setting( 'anasayfa_manset_kategori', array(
		'default'      => 0,
		'sanitize_callback' => 'absint',
	) );
	$wp_customize->add_control( new My_Dropdown_Category_Control( $wp_customize, 'anasayfa_manset_kategori', array(
		'section'    => 'anasayfa',
		'label'     => esc_html__( 'Manşet Kategorisi', 'temaadi' ),
		'description'  => esc_html__( 'Manşet alanı için kategori seç', 'temaadi' ),
		
	) ) );

}

Daha sonra kategori-sec.php adında bir dosya oluşturalım ve içine aşağıdaki kodları yerleştirelim.

<?php
class My_Dropdown_Category_Control extends WP_Customize_Control {
	public $type = 'dropdown-category';
	protected $dropdown_args = false;
	protected function render_content() {
		?><label><?php
		if ( ! empty( $this->label ) ) :
			?><span class="customize-control-title"><?php echo esc_html( $this->label ); ?></span><?php
		endif;
		if ( ! empty( $this->description ) ) :
			?><span class="description customize-control-description"><?php echo $this->description; ?></span><?php
		endif;
		$dropdown_args = wp_parse_args( $this->dropdown_args, array(
			'taxonomy'     => 'category',
			'show_option_none' => ' ',
			'selected'     => $this->value(),
			'show_option_all'  => '',
			'orderby'      => 'id',
			'order'       => 'ASC',
			'show_count'    => 1,
			'hide_empty'    => 1,
			'child_of'     => 0,
			'exclude'      => '',
			'hierarchical'   => 1,
			'depth'       => 0,
			'tab_index'     => 0,
			'hide_if_empty'   => false,
			'option_none_value' => 0,
			'value_field'    => 'term_id',
		) );
		$dropdown_args['echo'] = false;
		$dropdown = wp_dropdown_categories( $dropdown_args );
		$dropdown = str_replace( '<select', '<select ' . $this->get_link(), $dropdown );
		echo $dropdown;
		?></label><?php
	}
}

Bunların kullanımı ise şöyledir;

<?php
get_theme_mod( 'anasayfa_manset_kategori', 'temaadi' );
?>

Bu kodu temada kategorideki yazıları göstermek istediğiniz yere yapıştırınız.

Bu arada functions.php ye [php]<?php [/php] den sonra

 require_once get_template_directory() .'/dosya/kategoriler.php';

yukarıdaki yolu ekleyiniz. yoksa kategori alanı özelleştir bölümünde gözükmez.
/dosya/kategoriler.php yolunu da kendinize göre düzenleyiniz.

Kategori eklemek için kategoriler.php dosyasını kullanmalısınız. Yukarıda örnek bir kategori eklenmiştir. Manşet kategorisi örnek olarak verilmiştir. Siz de örnekteki gibi kategori ekleyebilirsiniz.


Bunlar da İlginizi Çekebilir
WordPress Tema Kodlama Eğitimi Ücretsiz

Bu sayfada ücretsiz tema Kodlama eğitimini paylaşacağız. Bunun için html bir şablonu kullanacağız. Sırayla eğitimler tek tek eklenecektir.   Ders 1: WordPress Temasını Tanıyalım  

WordPress The requested URL was not found on this server Hatasının Çözümü

WordPress 404 not found hatası karşılaşabileceğiniz en yaygın hatalardan biridir. Bu hatanın çözümü için farklı yollar var. Yollardan hangisi size uyarsa onu kullanabilirsiniz.

WordPress Yönetim Paneli Footer Alanındaki Versiyon Bilgisini Kaldırmak

WordPress sitenizdeki footer kısmında yer alan versiyon bilgisini gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iki kod paylaşacağım. Birinci kod Yönetici dahil tüm kullanıcılardan kaldırıyor. İkinci kod ise yönetici hariç diğer kullanıcılardan kaldırıyor. 1. Kod: Yönetici dahil tüm kullanıcılardan kaldırır. function my_footer_shh() { remove_filter( ‘update_footer’, ‘core_update_footer’ ); } add_action( ‘admin_menu’, ‘my_footer_shh’ ); 2. Kod: Yönetici hariç diğer kullanıcılardan […]

Yorum Yok
Yazımız ile ilgili fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu oluruz.

+ 34 = 44